Ustawa o CIT – ogłoszono nowe aktualne przepisy

72

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia 2022 r. pod pozycją2587 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800), zwanej dalej „ustawą o CIT”….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!