zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP - nowości

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...

Wypadki przy pracy w 2021 r.

W 2021 r. zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6% więcej niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,62 do 5,10. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% (analogicznie, jak w...

Ustalanie składki wypadkowej – ogłoszono jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2022 r. pod pozycją 740 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 15 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w...

Rada Ochrony Pracy popiera wnioski legislacyjne PIP

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła wraz ze współpracownikami w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 15 marca 2022 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych zgłaszanych przez Głównego Inspektora Pracy. Rada Ochrony Pracy szczególną uwagę zwróciła na...

Substancje chemiczne, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 grudnia 2021 roku pod pozycją 2235 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 03.11.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MZ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 8 września 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...

Nowelizacja ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego. Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z...

Zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2021 r. pod pozycją 2069 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29.10.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu...

Prawo atomowe – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2021 r. pod pozycją 1941 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 16.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe...

Najnowsze

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub...

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość...

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie...

Popularne