zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP - nowości

Od 1 kwietnia 2021 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2021 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym...

Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane...

Formularze: zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – nowe wzory

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego br. opublikowano przepisy wykonawcze określające nowe wzory wymagane na podstawie unormowań ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). Wspomniane powyżej regulacje...

Efektywna praca? Ponad 2 godziny spędzamy na smartfonie

Respondenci ankiety dotyczącej cyfrowego bezpieczeństwa w miejscu pracy przeprowadzonej przez Screen Education przyznali, że nie pracują 8 godzin efektywnie. Nawet 2,5 godziny dnia roboczego spędzają używając smartfonów do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Smartfon w zasięgu wzroku przeszkadza...

Czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym – zmiany w wykazie

Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U....

Czy szczepienie i test zwalnia z kwarantanny wjazdowej?

Czy wszyscy muszą odbyć kwarantannę po powrocie do kraju? Kto jest zwolniony z odbywania kwarantanny wjazdowej i na jakich zasadach? Powoli odmrażane są niektóre działy gospodarki, w tym również turystyka i transport.  Pamiętać jednak należy, że powrót zza granicy wiąże...

COVID-19 a profilaktyka chorób zawodowych

Za chorobę zawodową może być uznane każde zdarzenie zdrowotne wywołane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. W takim przypadku również zarażenie koronawirusem w pracy mieścić się w definicji choroby...

Służba BHP – diagnoza

Obecnie 1/3 firm zatrudniających powyżej 100 pracowników korzysta z usług zewnętrznych specjalistów BHP, obok wewnątrzzakładowej służby BHP; w nadchodzącej dekadzie będą się oni mierzyć z wyzwaniami takimi jak pandemia, niepewność oraz zapewnienie i kontrola bezpieczeństwa – wynika z badania...

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla wszystkich pełnoletnich Polaków

Z dniem 5 stycznia 2021 roku, z mocą od dnia 27 grudnia 2020 roku, weszły w życie przepisy wykonawcze wskazujące szczepienia jako metodę zapobiegania COVID-19. Postanowienia dotyczące powyższych kwestii zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 31 grudnia 2020 r....

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych – nowe przepisy

Z dniem 21 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące ochrony przed  promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych zatrudnionych na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym. Wspomniane powyżej unormowania zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 listopada 2020 r. w...

Najnowsze

Kościński: razem z UKNF pracujemy nad ustawą ws. crowdfundingu

"Pracujemy wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą tak zwanego crowdfundingu inwestycyjnego. Chcemy zrównać zasady...

PIE: pozostanie Polski przy węglu obciąży gospodarstwa domowe

PIE zwraca uwagę, że energia elektryczna i ciepło stają się coraz ważniejszymi elementami gospodarki. "Dzieje się tak...

Gowin: Trzeba rozwijać instrumenty ułatwiające firmom m.in. ekspansję zagraniczną

Jak zaznaczył wicepremier Gowin podczas e-konferencji "Inwestycje kluczem do ożywienia gospodarczego", "inwestycje stanowią podwaliny dla przyszłości i...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.255 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, poz. 1428,...