Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych organów UE.

Wykaz, o którym wyżej mowa, zawarto w obwieszczeniu Prezesa PKN w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2022 r. poz. 421).

Powołane obwieszczenie wydano na podstawie upoważnienia określonego w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocen zgodności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1344). Zgodnie z tym przepisem Prezes PKN ogłasza dwa razy w roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, numery i tytuły norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia i danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji, a także informacje o ogłoszonych przez Komisję Europejską okresach przejściowych stosowania domniemania zgodności i ostrzeżeniach dotyczących ograniczenia domniemania zgodności, według stanu na dzień 30 czerwca i dzień 31 grudnia każdego roku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZatrudnianie młodocianych na wakacje
Następny artykułCzy można anulować fakturę?