Substancje chemiczne i ich mieszaniny – nowe jednolite przepisy

156

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1816 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.07.2022 r. w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 20 lipca 2022 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje odnośnika nr 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151), przepisy te wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 22 lipca 2022 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!