zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Sądownictwo - rozporządzenia

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz.U. 2022.947 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 947 Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27...

Rozp. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Dz.U. 2021.2204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2204 Na podstawie art. 53d ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Dz.U. 2021.2173 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie sposobu zamieszczania oraz przetwarzania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2173 Na podstawie art. 13 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe Na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 408, poz. 948; z 2020...

Rozp. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.963 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii...

Rozp. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego…

Dz.U. 2021.728 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu...

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dz.U. 2020.1202 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1202 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r....

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Dz.U. 2020.1151 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1398 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r....

Rozp. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

Dz.U. 2020.1150 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020...

Rozp. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych (…) w postępowaniu cywilnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1375 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1375 Ostatnie...

Rozp. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2217 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Opracowano...

Rozp. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

Dz.U. 2019.1763 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1763 Na podstawie art. 178 § 2 ustawy...