zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Księgowość w kadrach

Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opis zdarzenia przyszłego Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Działa w A. pod firmą Kancelaria Adwokacka, wykonuje wolny zawód adwokata i zajmuje się świadczeniem usług prawniczych. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przeważającym rodzajem działalności gospodarczej jest „Działalność prawnicza” -...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym 2022 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło 6474,9 tys. osób podczas. W porównaniu do lutego 2021 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,2 pkt proc. Jeśli chodzi o przeciętne...

Ulga dla seniorów w wyjaśnieniach MF

W 2017 roku wprowadzono obniżenie wieku emerytalnego. W konsekwencji wiele przyznawanych świadczeń jest w niższej wysokości. Jedynym zaś rozwiązaniem zwiększającym ich wysokość jest łączenie pobierania emerytury i pracy zawodowej. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla seniorów. Jaki jest limit przychodów uprawniający...

Polski Ład: Problemy interpretacyjne z nowym prawem podatkowym

Od początku 2022 roku weszły w życie przepisy reformy (a raczej rewolucji) podatkowej jaką jest Polski Ład. Pierwsze zderzenie nowych przepisów z rzeczywistością – i już styczniowe wypłaty wynagrodzeń, wywołało ogromne kontrowersje i burzę medialną. W styczniu wielu pracowników otrzymało niższe wynagrodzenia. Najszerzej w mediach komentowano...

Diety krajowe w podróżach służbowych w 2022 roku bez zmian

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł - w drodze regulacji zakładowych....

Menu praca