zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Księgowość w kadrach

Przychody z działalności rolniczej nie podlegające opodatkowaniu – wyjaśnienie skarbówki

Działalność rolnicza Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego. Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób...

Nauczyciele: Naliczanie funduszu socjalnego

„Jak naliczyć wysokość funduszu socjalnego dla nauczyciela, który obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim i wychowawczym do dn. 25 lipca b.r.? Jest nauczyciel, który w tym samym czasie przejął obowiązki nauczyciela nieobecnego. Jak jemu naliczyć wysokość odpisu socjalnego? Co ze świadczeniem urlopowym dla obydwu wymienionych...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. było niższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6314,1 osób. W porównaniu do stycznia 2020 roku zanotowano spadek zatrudnienia...

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie a zakaz konkurencji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za urlop stanowi odpowiednik realizacji prawa pracownika do wypoczynku urlopowego w naturze, konsekwentnie zatem w stosunku do tego...

Menu praca