zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Księgowość w kadrach

Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem zleceniobiorcom kosztów szkolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. było wyższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu do wreśnia b.r. i wyniosło 6318,3 osób. W porównaniu do października...

Co obejmuje zryczałtowane świadczenie z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o...

Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami – nowa wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 października 2020 r. pod pozycją 1907 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 08.10.2020 r., w załączniku do którego została zawarta nowa – urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób...

Zmiana czasu: jak rozliczyć dodatkową godzinę pracy?

Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpiła 25 października 2020 r. przez zmianę wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Taką dyspozycję zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021...

Menu praca