zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Księgowość w kadrach

Świadczenia z ZFŚS a upadłość konsumencka

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego. Jak zaliczyć świadczenia z zfśs? Czy podlegają one zajęciu? Interpelacja nr 24620 do ministra sprawiedliwości w sprawie zajmowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych...

Jak uzyskać dofinansowanie do okularów od pracodawcy.

Pracuję od 1,5 miesiąca na stażu w księgowości. Moja praca związana jest ściśle z obsługą programów kadrowych i wymaga ciągłej pracy przy komputerze. Czy pracodawca powinien sfinansować mi okulary korekcyjne? Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r....

Przychody z działalności rolniczej nie podlegające opodatkowaniu – wyjaśnienie skarbówki

Działalność rolnicza Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego. Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób...

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – nowe przepisy

Z dniem 11 października br. wchodzą w życie nowe przepisy określające zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy kasy zapomogowo-pożyczkowej, zwanej dalej „KZP”, a także likwidacji tej kasy. Nowe unormowania zostały zawarte w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. poz....

Zwrot kosztu z tytułu zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia...

Menu praca