Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lutym 2022 roku

119

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2022 r. wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło 6474,9 tys. osób podczas. W porównaniu do lutego 2021 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,2 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lutym tego roku, to zanotowano wzrost wynagrodzeń o 2,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w lutym wyniosło 6220,04 zł. W porównaniu do lutego 2021 roku zanotowano wzrost wynagrodzeń o 11,7 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 11,7 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w lutym 2022 r. 6220,02 zł, a w sierpniu 5839,28 zł. Jest to kwota porównywalna z wynagrodzenie bez wypłat jak ubiegłym miesiącu.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

zxc/GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!