Ważna dostępność towarów i usług w rozwoju firmy

Produkty, usługi i technologie dostępne dla wszystkich to szansa na rozwój firm w nadchodzących latach.

32

„Jak tworzyć produkty dostępne?” „Dlaczego to takie ważne?” – na te i inne tego typu pytania odpowiadają szkolenia i doradztwo dofinasowane ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Dostępność szansą na rozwój” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dostępność nie jest tylko modnym w ostatnich latach słowem. Dostępność to możliwość skorzystania przez każdego, bez względu na jego ograniczenia, ze wszystkich usług, przestrzeni i treści. Niezależnie od tego, czy to osoba starsza, niedosłysząca, poruszająca się na wózku, czy też osoba, która ma złamaną rękę lub nogę. Dostępne produkty i usługi to takie, które nikogo nie wykluczają. Myślenie o dostępności powinno towarzyszyć przedsiębiorcom już na etapie tworzenia ich usług i produktów.

Stosując zasady uniwersalnego projektowania, rozszerzamy jako firma grono swoich odbiorców. Te zasady to m.in. projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji. Ważnym aspektem jest także dostosowywanie produktów już istniejących do osób ze szczególnymi potrzebami. W tych przypadkach stosuje się technologie asystujące i kompensacyjne. Są to rozwiązania skierowane do poszczególnych grup osób z niepełnosprawnością, np. czytnik ekranowy czy monitor brajlowski.

Polskie firmy będą bardziej dostępne

Tematyka dostępności poruszana jest w trakcie szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Dostępność szansą na rozwój”, finansowanego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest częścią rządowego programu „Dostępność Plus”, który dba o zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność.

Zarówno Polska, jak i cała Unia Europejska kładą duży nacisk na włączanie do życia społecznego osób, które z różnych powodów były z niego wcześniej wykluczane.

Wpisując się w tę retorykę, PARP realizuje projekt „Dostępność szansą na rozwój”, w ramach którego mikro, małe, średnie, ale także duże przedsiębiorstwa mogę otrzymać 100 proc. finansowania na szkolenia i doradztwo, dotyczące zasad uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych. Kursy obejmą również wiedzę z zakresu wprowadzania tych usług na rynek.

Głównym założeniem projektu jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości czerpania dodatkowych korzyści finansowych poprzez dostosowanie oferowanych przez nich produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnością, seniorów lub dzieci. Eksperci zajmujący się uniwersalnym projektowaniem, bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób dokonać odpowiednich zmian, nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów.

– Cieszy nas, że coraz więcej firm widzi w tym aspekcie szansę na przyszły rozwój i korzysta ze szkoleń i doradztwa w tym zakresie. Z dofinasowanych usług w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących skorzystało już prawie 800 pracowników – mówi Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, który w PARP odpowiada za realizację tego zadania.

Operatorzy projektu „Dostępność szansą na rozwój”

Firmy mogą starać się o finansowanie udziału w szkoleniach oferowanych w projektach realizowanych przez wybranych przez PARP beneficjentów. Są to podmioty, które zostały wyłonione do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „Dostępność szansą na rozwój”. Do programu mogą zgłaszać się przedsiębiorstwa w ramach pięciu makroregionów, obejmujących cały kraj:

– Podczas szkolenia analizujemy proces projektowania, zaczynając od etapu empatyzacji, analizy trendów i przykładów najlepszych rozwiązań projektowych, poprzez fazę ideacji, tworzenia prototypu, aż po poznanie narzędzi, które pomogą zaplanować działania wdrożeniowe – powiedział Łukasz Klimek, kierownik projektów Departamentu Zarządzania Projektami z DGA S.A., operatora programu „Dostępny Design”.

Projekty są kierowane do wielu grup społecznych – „Dostępny design” kierowany jest do przedsiębiorstw z branży projektowej i wzorniczej, które chcą wdrożyć w swoich produktach zasady uniwersalnego projektowania.

Większa dostępność wiąże się przede wszystkim z uniwersalnym projektowaniem. Jego podstawowymi zasadami są: równość w korzystaniu, elastyczność, proste i intuicyjne korzystanie, łatwo dostrzegalne informacje, tolerancja na błędy, niski poziom wysiłku fizycznego, odpowiednie wymiary oraz równoprawny dostęp do środowiska.

Projektowanie zgodnie z tymi wytycznymi sprawia, że nowo pojawiające się produkty, usługi i przestrzenie są otwarte – dosłownie i w przenośni – na wszystkich, bez względu na ograniczenia. Między innymi o zaletach takiego podejścia mają okazję dowiedzieć się uczestnicy innego realizowanego w ramach działania „Dostępność szansą na rozwój” PARP  projektu – prowadzonego przez Utilitię.

– Szkoliliśmy m.in. Biuro Inicjatyw Społecznych, któremu podpowiadaliśmy, w jaki sposób poprawić dostęp do ich siedziby oraz jak usprawnić stronę internetową. Zgłaszały się do nas również firmy turystyczne, zainteresowane tworzeniem dostępnych tras wycieczkowych. Najczęściej uczestnicy zainteresowani są tym, jak stworzyć dostępną informację, obiekt, ofertę czy reklamę, dzięki czemu z jednej strony staną się bardziej konkurencyjni, a z drugiej ich oferta będzie zgodna z polskim i unijnym prawem dotyczącym szeroko rozumianej dostępności – powiedział Piotr Witek, zastępca prezesa w firmie Utilitia.

Źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!