zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kadry w firmie

Epidemia i ochrona danych zdrowotnych

Przedsiębiorcy (pracodawcy) bez prawa do przekazywania danych osobowych o stanie zdrowia pracowników zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia publicznego. Natomiast zamawiający nie ma podstaw do pozyskiwania i przetwarzania tego rodzaju danych osobowych. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się dn. 29.01.2021 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w odniesieniu do art. 15r ust. 1...

Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania osocza

„Pracownik oddaje krew i za ten czas ma dzień wolny (od 26.01.2021 r. dwa dni wolne). Czy zaświadczenie, które otrzymał z Centrum Krwiodawstwa pracodawca może dołączyć pod ewidencję czasu pracy? Jeśli tak, to oryginał czy kopię? Co w sytuacji, gdy pracownik pracuje na 3...

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników

„Pracownik miał zwolnienie chorobowe 40 dni, po zakończeniu leczenia pracodawca skierował go na badania kontrolne, jednak w przychodni wykonującej badania został przyjęty dopiero w kolejnym dniu. Jak rozliczyć nieobecność pracownika między zakończonym zwolnieniem, a dniem w którym wykonał badania kontrolne? Przykład. Zwolnienie miał do...

Pracodawcy i nadużywanie zwolnień przez pracownika

„Pracownik jest pomocą nauczyciela, dba m.in. o czystość na sali, przygotowuje stoliki do posiłków i sprząta po posiłkach. Przy bardzo częstej nieobecności pozostali pracownicy muszą przejmować obowiązki pracownika nieobecnego. Organ prowadzący przedszkole nie wyraził zgody na wypłatę pracownikom "godzin nadliczbowych" ponieważ pracownicy nie wykonują...

Prawo pracy: Umowa w celu zastępstwa

„Czy właściwy jest zapis w umowie, cyt.: "na czas określony od 01.02.2021 r. w celu zastępstwa nieobecnego pracownika" - z tego zapisu wynika, że jeśli nieobecny nauczyciel nie powróci do pracy na okres ferii letnich, to zatrudniony pracownik skorzysta z urlopu wypoczynkowego w trakcie...

Menu gospodarka