Weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Mongolią

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie umowa zawarta między Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym. Dokument został podpisany 24 stycznia 2018 r. w Warszawie. Umowa reguluje m.in. zasady równego traktowania, zasady sumowania okresów ubezpieczenia oraz zasady zachowania praw nabytych (transferu świadczeń).

219

Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa. Postanowienia umowy mają zastosowanie przy ubieganiu się o świadczenia pieniężne, w tym o zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!