zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Składki na ubezpieczenie

Waloryzacja świadczeń oraz emerytury „czerwcowe” – zmiany w przepisach

Z dniem 18 września br. weszły w życie ważne zmiany w przepisach, które dotyczą świadczeń zwanych potocznie „emeryturami czerwcowymi”. Powyższe zmiany zostały wprowadzone do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291,...

Ubezpieczenia społeczne: Skrócenie zasiłku chorobowego o połowę

W dniu 18.09.2021 r. weszła w życie ustawa z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania...

Zmiany w zasiłkach od 2022 roku

Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek   Od 1...

Prawo do świadczeń chorobowych oraz termin przedawnienia się tego prawa – zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących świadczeń chorobowych, które określają zasady przysługiwania tych świadczeń przy zaległościach składkowych oraz termin przedawnienia prawa do należności z ubezpieczenia chorobowego. Przepisy objęte zmianami oraz podstawa prawna nowelizacji Aktem prawnym, którego dotyczą zmiany jest...

Uwaga! Ważne zmiany w ubezpieczeniach: m.in. zasiłek chorobowy tylko przez 91 dni

System ubezpieczeń społecznych czekają poważne zmiany. Część z nich już weszła w życie 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i korzystnych dla...

Menu ZUS