Składki na ubezpieczenie

Wszystkie czternastki zostały wypłacone

0
Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę. ZUS rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia i zakończył 20 września. Czternastki były wypłacane wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Osoby uprawnione otrzymywały to dodatkowe świadczenie „z urzędu”, co oznacza, że nie trzeba było...

ZUS: Aby nie stracić renty rodzinnej – trzeba pamiętać o zaświadczeniu ze szkoły

0
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem, np. w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. W szczególnej...

15 września do emerytów i rencistów trafiły kolejne czternastki

0
ZUS wypłacił kolejną transza czternastych emerytur – 15 września do ponad 1,2 mln osób trafiło łącznie prawie 1,5 mld zł. Wypłata czternastek idzie zgodnie z planem: wszystkie świadczenia trafiają do odbiorców na czas. Do tej pory ZUS wypłacił około 5,6 mld zł dla ponad 4,5 mln...

„Dobry start” – ponad 1,2 mld na wyprawki szkolne dla dzieci

0
Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” rodzice i opiekunowie złożyli już za około 4,4 mln dzieci, czyli blisko 100 procent uprawnionych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd ponad 4 mln świadczeń na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł. Wnioski można składać do 30 listopada. W...

ZUS: Dobra sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

0
Poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek i ich pochodnych w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 84,6 proc. Tak wynika z raportu ZUS na temat kondycji finansowej funduszu w pierwszej połowie 2022 roku. W drugim kwartale 2022 r. gospodarka zaczęła...

Menu ZUS