zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Edukacja - rozporządzenia

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (…) w latach 2022–2024

Dz.U. 2022.850 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (…) w 2022 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.885 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. Opracowano na...

Rozp. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych (…) w podręczniki (…) w 2022 r.

Dz.U. 2022.705 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne...

Rozp. w sprawie kredytów na studia medyczne

Dz.U. 2022.665 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 665 Na podstawie art. 103f ustawy z dnia 20 lipca 2018...

Rozp. w sprawie wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Dz.U. 2022.179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.367 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1056 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej…

Dz.U. 2021.2037 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi Opracowano na...

Rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dz.U. 2021.1665 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Rozp. w sprawie egzaminu maturalnego

Dz.U. 2021.482 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 482 Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991...

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (…) w 2021 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.739 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Opracowano na...

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem...

Rozp. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Dz.U. 2021.98 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 98 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

Dz.U. 2020.1979 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1979 Na podstawie art. 9w...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu (…) „Aktywna tablica”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii...