zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks wykroczeń

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 04.03.2019 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2019 r. pod poz....

k.w. – Część ogólna – Rozdziały I-VII (art. 1-48)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2328 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.01.2022 r. — dotyczy art. 24. Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. § 1....

k.w. – Część szczególna – Rozdziały VIII-XIX (art. 49-166)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2328 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.01.2022 r. — dotyczą art.: 86, 86b (dodany), 87, 90,...