zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks spółek handlowych

Od Redakcji…

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (skrót: k.s.h.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 22.02.2019 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2019...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział I. Przepisy wspólne (art. 1-7[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.12.2021 r. — dotyczy art. 71. Art. 1. § 1. Ustawa reguluje...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział II. Spółki osobowe (art. 8-10[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Art. 8. § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. § 2. Spółka osobowa...

k.s.h. – Tytuł I. Przepisy ogólne – Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11-21)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 30.11.2021 r. — dotyczy art. 18. Art. 11. § 1. Spółki kapitałowe...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. I. Spółka jawna (art. 22-85)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 26, 74. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 22. §...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. II. Spółka partnerska (art. 86-101)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczy art. 93. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 86. § 1....

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział. III. Spółka komandytowa (art. 102-124)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2021 r. — dotyczy art. 107. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 102. Spółką komandytową...

k.s.h. – Tytuł II. Spółki osobowe – Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125-150)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczy art. 130. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 125. Spółką komandytowo-akcyjną...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151-300)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 166, 188, 238, 277. Rozdział 1 Powstanie...

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział Ia. Prosta spółka akcyjna (art. 300[1]-300[134])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 30033, 30087, 30093. Rozdział 1 Powstanie spółki Art....

k.s.h. – Tytuł III. Spółki kapitałowe – Dział II. Spółka akcyjna (art. 301-490)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 319, 3283, 3286, 330, 331,...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział I. Łączenie się spółek (art. 491-527)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 288), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 01.07.2021 r. — dotyczy art. 515. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 491. § 1....

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział II. Podział spółek (art. 528-550[1])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.07.2021 r. — dotyczą art.: 530, 542. Art. 528. § 1. Spółkę...

k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584[13])

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655; z 2020 r. poz. 288), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.07.2021 r. — dotyczą art.:...

k.s.h. – Tytuł V. Przepisy karne (art. 585-595)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1526 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i poz. 1798), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.07.2021 r. — dotyczą art.: 5891 (dodany),...