k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551-584[13])

766

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1467 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 551. § 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). § 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!