k.s.h. – Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek – Dział I. Łączenie się spółek (art. 491-527)

609

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.18 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 491. § 1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć ze sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa, z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. § 11. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą się łączyć ze spółką zagraniczną, o której mowa…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!