zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Rynek pracy: w kwietniu bezrobocie spadło

Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,3 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br. i o 1 pkt proc. mniej niż w końcu kwietnia 2021 r. Najniższe bezrobocie...

Wyścig płacowo cenowy nie poprawia kondycji gospodarstw domowych

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w kwietniu 2022 r. spadł o 0,5 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. To drugi kolejny miesiąc pogarszania się jego notowań, pomimo wzrostu zatrudnienia i wysokiej dynamiki wynagrodzeń. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rośnie...

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 r.

W Polsce w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia oraz wyższy współczynnik aktywności zawodowej. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych i biernych zawodowo. Nasilający się proces starzenia społeczeństw to wyzwanie dla...

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w marcu br. stopa bezrobocia spadła do poziomu 5,4 proc. i była niższa o 0,1 pkt proc. niż w lutym br. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zdjęcie w...

Biznes apeluje o zniesienie barier w zatrudnianiu obcokrajowców

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apelują do posłów sprawie zniesienia barier w zatrudnianiu cudzoziemców. "Otwieranie kolejnych branż przed cudzoziemcami skutkuje wzrostem jakości świadczonych usług, sukcesami w ograniczaniu braków kadrowych oraz niższymi cenami na skutek konkurencji. Mamy w...

Obywatele Ukrainy wypełnią lukę na polskim rynku pracy

Minister Marlena Maląg spotkała się w trybie online z przedstawicielami urzędów pracy. Tematem spotkania były działania pomocowe realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, skierowane do obywateli Ukrainy. Omówiono także przepisy prawne w tym zakresie, legalizujące ich pobyt i tym...

Eurostat: W lutym poziom bezrobocia w Polsce wyniósł 3 proc.

Eurostat podał informacje o bezrobociu w UE. Wynika z nich, że bezrobocie w Unii Europejskiej w lutym br. wyniosło 6,2 proc., natomiast w strefie euro 6,8 proc. W tym samym okresie 2021 roku wynosiło ono odpowiednio 7,5 proc. i...

Rynek pracy wchłania pracowników z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie skutkującym masowym przybyciem do Polski cudzoziemców uciekających przed wojną, polski rząd opracował rozwiązania prawne mające pomóc w legalizacji ich pobytu i pracy. Wskazane rozwiązania zostały zawarte w ustawie z dn. 12.03.2022 r....

Wojna a polski rynek pracy

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko była gościem porannego specjalnego wydania programu Polsat News poświęconego wpływowi wojny w Ukrainie na polski rynek pracy. Główny Inspektor Pracy podkreśliła, że to właśnie materiały opracowywane przez Państwową Inspekcję Pracy są najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy...

Dynamiczna sytuacja na rynku pracy

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w marcu 2022 r. spadł o 2,2 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Tym samym stracił niemal wszystko, co zyskał przed miesiącem. Warto zaznaczyć, że dane nie uwzględniają jeszcze w pełni skutków...

Najnowsze

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub...

Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Osoba, która opłaciła składki na dobrowolne ubezpieczenia po terminie za okres przed grudniem 2021 r., a chce zachować ciągłość...

Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie...

Popularne