zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rynek pracy

Rynek pracy: W czerwcu pracodawcy zgłosili więcej ofert

Po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy się stabilizuje. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Pandemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki nie pozostały całkowicie bez wpływu na sytuację na...

Legalna praca – kampania informacyjna KE

Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści związanych z pracą legalną. Ogólnym celem kampanii jest zwalczanie pracy niezarejestrowanej oraz głównych przyczyn różnic pomiędzy...

Rynek pracy a skutki zamrożenia działalności

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. wzrósł o blisko 1 punkt po raz trzeci z rzędu. Choć skala tego wzrostu była znacznie mniejsza od tej odnotowanej w poprzednich dwóch miesiącach, to...

EUROSTAT: Bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w Europie

W maju stopa bezrobocia w Polsce nieznacznie wzrosła (3,0% wobec kwietnia 2,9%). To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę średnią w UE na poziomie 6,7%. Jeszcze wyższą stopę bezrobocia notują kraje strefy euro (7,4%). Liczba bezrobotnych w maju wyniosła 505...

Bezrobocie w I kwartale 2020 r.

Stopa bezrobocia w końcu marca 2020 r. wyniosła 5,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. wyższa niż w IV kwartale 2019 r., w porównaniu do marca 2019 roku była niższa o 0,5 p. proc. Utrzymało się bardzo...

Popyt na pracę w 2019 roku

Przeciętnie w 2019 r. niemal trzy czwarte pracujących pracowało w jednostkach sektora prywatnego, który reprezentowało ponad 90% ogółu jednostek. Rozkład pracujących był powiązany z wielkością jednostek. Najwięcej pracujących, bo ponad połowę, skupiały jednostki największe, w których pracowało powyżej 49 osób,...

MR: bezrobocie wzrasta, ale stan rynku pracy ulegać będzie poprawie

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6%, co oznacza, że na koniec tego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. osób, o 45,9 tys. więcej niż w kwietniu br. Pojawiają się sygnały stopniowej poprawy...

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Według danych wstępnych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób. W stosunku do 2018 r. było to więcej o 1,0%. W 2019 r. liczba pracujących wzrosła względem 2018 r. w większości sekcji. Do sekcji...

Rynek pracy: bezrobocie rośnie, liczba ofert pracy jest stała

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, po załamaniu w kwietniu, w maju zatrzymał się. Wraz z „odmrażaną” gospodarką,...

GUS: wpływ epidemii na rynek pracy

W I kwartale 2020 r. w Polsce zaczął się rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2. Pomimo uruchomienia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wywołanej tym wirusem choroby COVID-19, takich jak praca zdalna czy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem...

Najnowsze

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania...

Na co można przeznaczać dotacje oświatowe?

„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak: badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do...

Popularne

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1282 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego,...

Ustawa o działach administracji rządowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1220 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1220 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa...

Ustawa o obligacjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1208 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady emisji,...

Rozp. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Dz.U. 2020.1232 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...