zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks karny

k.k. – Część ogólna (art. 1-116)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2345 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.01.2022 r. — dotyczą art.: 39, 40, 41. Rozdział I Zasady odpowiedzialności...

k.k. – Część szczególna (art. 117-316)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2447 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 12.01.2022 r. — dotyczy art. 224a. Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości...

k.k. – Część wojskowa (art. 317-363)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2345 Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy Art. 317. § 1. Przepisy części ogólnej i szczególnej tego kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa nie zawiera przepisów odmiennych. § 2. Przepisy art....