Od Redakcji…

577

Zamieszczony ujednolicony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 28.04.2022 r. ogłoszonego w Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1124….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!