zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiana prawa

Uwaga firmy – Aktualna matryca VAT i inne nowości

Od 1 lipca zaczęła obowiązywać nowa Matryca VAT, ujednolicająca stawki. Od tego dnia firmy mogą się też zgłaszać się do Programu Współdziałania, który zakłada stałą i ścisłą współpracę z KAS. Z początkiem lipca resort finansów/KAS przejmuje zadanie poboru opłat za przejazd niektórymi drogami. ...

Priorytetowe dziedziny medycyny – nowy wykaz obowiązujący od dnia 1 lipca br.

Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.) minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, priorytetowe dziedziny medycyny, kierując się potrzebami w...

Ruszają specjalistyczne sądy chroniące własność intelektualną

1 lipca br. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej. Specjalne wydziały zostały utworzone w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji orzekać będą Sądy Apelacyjne w Warszawie...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca br. ustawa wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca br. ale z mocą obowiązującą od 25 maja br. Zgodnie z przepisami, ubezpieczonym - rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o...

Dodatek solidarnościowy – ogłoszono przepisy uprawniające do świadczenia

Z dniem 21 czerwca br., z wyjątkiem dwóch zapisów, weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068), zwana dalej „ustawą”. Zgodnie z art. 2 ustawy dodatek solidarnościowy przysługuje osobom mającym...

Menu praca