zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiana prawa

Rozliczenie ryczałtu z podatku CIT

Dnia 31.03.2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R). Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Termin 31.03.2021 r. na złożenie informacji IFT-2R  - art. 26 ust. 3 pkt...

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę – nowy formularz w Prawie budowlanym

Z dniem 26 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Wspomniany dokument stanowi załącznik do rozp. MRPIT z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (Dz.U. poz. 346). Wymienione...

Dokumentowanie chorób zawodowych i ich skutków – będą zmiany w przepisach

Dnia 26 lutego br. do uzgodnień trafił projekt zmian w przepisach określających zasady dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków. Planowane zmiany dotyczą regulacji zawartych w rozp. MZ z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z...

Epidemia i pomoc dla poszkodowanych młodych przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U 2021 r. poz. 371), które weszło w życie 28.02.2021 r. - daje możliwość porównania spadku przychodów firmy do września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, w którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń w prowadzeniu...

Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz....

Menu praca