zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zmiana prawa

Kodeks postępowania cywilnego 2021 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 października 2021 r. pod pozycją 1805 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz....

Wczoraj TK orzekł o nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem UE

Chodziło o ocenę zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej – orzeczenie z dn. 07.10.2021 r., sygn. akt: K 3/21. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wszystkich polskich i unijnych przepisów orzekł, że: Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art....

Epidemia: RPO o segregacji sanitarnej

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do premiera. Rozporządzenie rządu przewiduje limity udziału w różnych imprezach i miejscach - do których nie wlicza się osób zaszczepionych; Za niestosowanie się do tych ograniczeń organizatorom grożą kary. Z braku uprawnień do weryfikacji faktu zaszczepienia nie są oni jednak...

Podstawy programowe nauki niektórych zawodów

Dnia 01.09.2021 r. weszły w życie cztery rozporządzenia wprowadzające zmiany programowe w zawodach szkolnictwa branżowego: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 13.08.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa...

Nadzór pedagogiczny bez ewaluacji

Dnia 04.09.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z ... (...) dn. 01.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618) – nowelizacja zniosła ewaluację wewnętrzną i zewnętrzną oraz monitorowanie, ograniczając tym samym katalog form nadzoru pedagogicznego...

Menu praca