zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Edukacja - ustawy

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Dz.U. 2019.823 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 823 Art. 1. Fundusz Polskiej Nauki, zwany dalej „Funduszem”, finansuje działalność naukową,...

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2098 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2098 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sieć Badawczą Łukasiewicz, zwaną dalej „Siecią”, tworzą: 1) Centrum...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; z 2019 r. poz. 30,...

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.619 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 478, poz. 619 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 610),...

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; z 2018 r. poz. 1669 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1334; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz....

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.619 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, poz. 2400; z 2021 r. poz. 619 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021...

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.619 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378; z 2021 r. poz. 4, poz. 619 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1287 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245;...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.226 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 226 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zakres kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu...

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1796 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej „Akademią”, jest państwową...

Ustawa o instytutach badawczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1383 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1383 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna,...

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 4),...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; z 2021 r. poz. 4 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 4), zaznaczone...

Ustawa o bibliotekach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1479 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Art. 2. W zakresie nie uregulowanym ustawą do bibliotek...