zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Edukacja - ustawy

Ustawa o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1060 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1060 Art. 1. Fundusz Polskiej Nauki, zwany dalej „Funduszem”, finansuje...

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2098 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2098 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sieć Badawczą Łukasiewicz, zwaną dalej „Siecią”, tworzą: 1) Centrum...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2232 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; z 2019 r. poz. 39,...

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.682 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 574, poz. 583, poz. 655, poz. 682 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1669 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; z 2018 r. poz. 1669 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r....

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.989 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 989 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,...

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2445 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, poz. 2445 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2445), zaznaczona w...

Ustawa – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.655 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082; z 2022 r. poz. 655 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), zaznaczone...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1287 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 2203; z 2018 r. poz. 2245;...

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.226 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 226 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zakres kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu...

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1796 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1796 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), zaznaczona w tekście na...

Ustawa o instytutach badawczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.498 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 498 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna,...

Ustawa o systemie oświaty

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.583 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915; z 2022 r. poz. 583 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 583),...

Ustawa – Karta Nauczyciela

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.935 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762; z 2022 r. poz. 935 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 935), zaznaczone...

Ustawa o bibliotekach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1479 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek. Art. 2. W zakresie nie uregulowanym ustawą do bibliotek...