Ustawa o systemie oświaty

1917

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1327 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 Preambuła (uchylona) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.–2a. (uchylone) Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole — należy przez to rozumieć także przedszkole; 1a) szkole…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!