zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Administracja - rozporządzenia

Rozp. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej

Dz.U. 2021.1943 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1943 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dz.U. 2021.1960 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1960 Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada...

Rozp. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.141 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 141 Na podstawie art. 47...

Rozp. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz....

Rozp. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.659 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 659 Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy...

Rozp. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.983 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1468; z 2022...

Rozp. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej…

Dz.U. 2019.2461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Rozp. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 444 Na podstawie art. 189 ust. 20 ustawy z...

Rozp. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 462 Na podstawie art. 206 ust. 6...

Rozp. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 115 Na podstawie...

Rozp. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium RP

Dz.U. 2017.984 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017...

Rozp. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby (…) w Służbie Celno-Skarbowej…

Dz.U. 2017.831 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz...

Rozp. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2017.641 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017...

Rozp. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2017.431 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 431 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.182 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 182 Na podstawie art. 225 ustawy...