zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo ubezpieczeniowe

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o IKE oraz IKZE

0
W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w którym uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) oraz zmiany...

Weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Mongolią

0
Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa. Postanowienia umowy mają zastosowanie przy ubieganiu się o świadczenia pieniężne, w tym o zasiłki...

SN zinterpretował, co oznacza „korzystniejsza wysokość emerytury”

0
W dniu 23 maja 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (III UZP 9/18) stanowiącą, że „wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 9 pkt 4 w związku z pkt 3 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,...

Prezydent podpisał ustawę ws. trzynastki dla emerytów

0
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do przysługującego w 2019 r. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 1100 zł brutto. Osobami uprawnionymi do jednorazowego świadczenia będą osoby mające w dniu 30 kwietnia...

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…) w 2016 r.

0
Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2011 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2011 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania...

Menu ZUS