Uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem

1424

Uprawnienia pracownicze dotyczące urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich zostały uregulowane w Dziale 8 Kodeksu pracy. Należy wskazać, że 2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z nowelizacji k.p. z dn. 24.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268), zmienionej następnie ustawą z dn. 25.09.2015 r. (Dz.U. poz. 1735). Wprowadzono nimi nowe rozwiązania,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!