zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Ustawy inne

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dz.U. 2020.875 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 875 Poniższa ustawa weszła...

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Dz.U. 2002.1955 Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. poz. 1955 Art....

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1655 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1655 W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji...

Ustawa o dokumentach publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.725 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 725 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. 2. System...

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1369 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania...

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Dz.U. 2018.1293 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1293 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania organizacji zbiorowego zarządzania...

Ustawa o petycjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.870 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 870 Art. 1. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach...

Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2120 Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2018 r. poz. 2120 Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania inicjatywy...

Ustawa – Prawo wodne

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.875 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 310, poz. 695, poz. 782, poz. 875 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 782),...

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1813 Ustawa z dnia 15 września 2017 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1813 o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Aktywność obywateli, oddolnie i na zasadach dobrowolności...

Ustawa – Prawo atomowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.322 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1792; z 2020 r. poz. 284, poz. 322 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.611 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 611 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1465 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 1465 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie...

Ustawa o fundacjach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1491; z 2020 r. poz. 695, poz. 1086 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz....

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1799 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1799 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Posłowie i senatorowie wykonują swój mandat...