PARP: Eksperci o przyszłości sektora recyklingu

Branża odzysku materiałowego surowców będzie kluczowa dla środowiska.

97

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie online w ramach „Branżowych czwartków” dotyczące sytuacji branży odzysku materiałowego surowców.

Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia o godz. 10:00. Poruszone zostaną m.in. tematy wyzwań związanych z zatrudnieniem pracowników, współpracy edukacji i biznesu oraz wdrażania zasad Europejskiego Zielonego Ładu i GOZ.

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (BBKL II) to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym realizowane są badania w 10 branżach: gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, chemia, żywność wysokiej jakości, handel, komunikacja marketingowa, nowoczesne usługi biznesowe, usługi rozwojowe, odzysk materiałowy surowców, przemysł lotniczo-kosmiczny, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Celem BBKL II jest dostarczenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje.

Branża odzysku materiałowego surowców ma bardzo duże znaczenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Na sektor składa się złożona grupa podmiotów, które odpowiadają za przetwarzanie wielu różnych rodzajów odpadów. Należą do niej sortownie, kompostownie, biogazownie, spalarnie, a także zakłady recyklingu (huty szkła i metali żelaznych, papiernie, instalacje przetwarzające tworzywa sztuczne).

Zapotrzebowanie na pracowników

Z badań wynika, że na stanowiskach kierowniczych szczególnie istotne, według pracodawców, są kompetencje społeczne, umożliwiające współpracę z zespołem, zlecanie oraz nadzorowanie zadań. Bardzo ważne są także kompetencje odnoszące się do znajomości funkcjonowania zakładu. Na stanowiskach specjalistycznych najbardziej liczą się umiejętności, umożliwiające sprawne wykonywanie zadań zawodowych – specyficzne dla poszczególnych ról zawodowych. Grupę stanowisk specjalistycznych cechuje też największa liczba kompetencji trudnych do pozyskania.

Z kolei na stanowiskach niespecjalistycznych szczególnie ważne są kompetencje społeczne wskazujące na stosunek do pracy, jak odpowiedzialność czy skrupulatność, a także kompetencje specjalistyczne umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z danych ról zawodowych.

Blisko co piąta firma z branży odzysku materiałów surowcowych szukała pracowników w okresie od lipca 2020 r. do lipca 2021 r. Spośród nich 40% mierzyło się z trudnościami rekrutacyjnymi. Według niemal połowy pracodawców, którzy doświadczyli problemów w pozyskiwaniu pracowników, najczęstszą ich przyczyną było małe zainteresowanie ofertą pracy.

W perspektywie 12 miesięcy 8% firm planuje zwiększenie zatrudnienia, zaś w ciągu 2 lat – 18% firm. Jest to jeden z wyższych wskaźników prognozy zatrudnienia zaobserwowany w badaniach branżowych w ramach BBKL II – powiedziała Adriana Skorupska z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Jak swoją kadrę oceniają przedsiębiorcy?

Zdaniem niemal wszystkich pracodawców (95%) umiejętności pracowników w ich firmach są zadowalające, przy czym 61% pracodawców przyznaje, że są one w pełni zadowalające, co oznacza, że nie ma potrzeby ich doskonalenia. Dla 34% przedsiębiorców umiejętności ich pracowników są zadowalające, choć w pewnych obszarach wymagają rozwoju. 2/3 pracodawców w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie rozwijało kompetencje zatrudnionych przez siebie osób w jakiejkolwiek formie.

Przyszłość branży

Pracodawcy w ciągu najbliższych 2 lat planują podwyższyć średnią marżę sprzedaży (25% pracodawców), zwiększyć nakłady na innowacyjność w firmie (21%) oraz zainwestować lub zwiększyć nakłady inwestycyjne w nowe technologie przetwarzania odpadów, nowoczesne maszyny i oprogramowanie (13%). Eksperci zapowiadają również wzrost znaczenia takich stanowisk jak: specjalista ds. ochrony środowiska, prawnik oraz analityk danych. Aby stopniowo osiągać coraz wyższe poziomy recyklingu potrzebni będą również eksperci, którzy potrafią dopasować maszyny do zmieniającej się morfologii odpadów, sugerować modernizacje i usprawnienia.

Szczegółowe wnioski z raportu zostaną przedstawione na webinarze z cyklu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, który odbędzie się 28.04.2022 r. o godz. 10:00. Więcej informacji na stronie PARP.

Źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!