Zwolnienie z opodatkowania zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu

14

Opis stanu faktycznego

(…) 2021 r. rozwiązała Pani umowę o pracę z pracę z powodu stosowania mobbingu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy były zachowania dotyczące Pani osoby i kierowane wobec Pani, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu i zastraszaniu oraz próby wyeliminowania Pani z zespołu. Długotrwałość napięcia wywołała u Pani rozstrój zdrowia – nerwicę i depresję. W dniu złożenia wypowiedzenia została powołana Komisja do wyjaśnienia zarzutów dotyczących mobbingu. W toku prac komisja przesłuchała Panią, przełożonych i osoby, które były świadkami zaistniałych sytuacji. Komisja na podstawie zebranych dowodów potwierdziła stosowanie mobbingu. Kierownik został zdegradowany, z wpisem do akt o zakazie kierowania zespołem, natomiast zastępca kierownika został zwolniony. Na podstawie dowodów przystąpiono do ustalania wysokości zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy.

W dniu (…) 2021 r. podpisała Pani porozumienie – ugodę pozasądową.

Wina pracodawcy była jednoznaczna, więc pracodawca wypłacił zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w kwocie (…) zł brutto, od tej kwoty pracodawca odprowadził podatek dochodowy od osób fizycznych, a Pani otrzymała kwotę pomniejszoną o kwotę podatku. Pani niezdolność do pracy trwała do (…) 2021 r.

(…) 2021 r. złożyła Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ale stanu faktycznego nie opisała Pani prawidłowo, dowody jasno wskazują na stosowanie mobbingu, kwota wypłacona była zadośćuczynieniem za wyrządzone krzywdy, a ugoda pozasądowa jasno wskazuje na wzięcie odpowiedzialności przez poprzedniego pracodawcę za wyrządzone krzywdy i wypłaceniu zadośćuczynienia, ale w pytaniu użyła Pani sformułowania, które widniało w tytule przelewu, mianowicie – rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę.

Interpretacja indywidualna: 0114-KDIP3-2.4011.927.2021.1.MN, (…).

Pytanie

Czy zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy w formie stosowania mobbingu i zaistniały z tego powodu rozstrój zdrowia są zwolnione z podatku dochodowego?

Pani stanowisko w sprawie

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy w formie stosowania mobbingu i wynikający z tego rozstrój zdrowia i niezdolność do pracy do (…) 2021 r. powinno być zwolnione z podatku dochodowego, a zawarte porozumienie – ugoda pozasądowa potwierdza jednoznacznie słuszność dowodów stosowania mobbingu i wzięcia za nie odpowiedzialności przez poprzedniego pracodawcę i wypłacenia Pani zadośćuczynienia za krzywdy w wysokości (…) zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCzy praca w Święto jest dozwolona?
Następny artykułPARP: Eksperci o przyszłości sektora recyklingu