Czy praca w Święto jest dozwolona?

15

Praca w niedzielę i święto powszechnie nie jest dopuszczalna. Natomiast ustawodawca przewidział listę wyjątków od zakazu pracy w niedziele i święta. W przeciwieństwie do pracy w placówkach handlowych, spełnienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 15110 Kodeksu pracy uprawnia pracodawcę do organizowania pracy zarówno w niedziele, jak i święta. Co do zasady, zgodnie z art. 1519 § 1…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (…) w latach 2022–2024
Następny artykułZwolnienie z opodatkowania zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu