zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Prawo gospodarcze - ustawy

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Dz.U. 2020.1422 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1422 Art. 1. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Dz.U. 2020.1298 Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki, tryb i...

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1423 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Opracowano...

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1493 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 695, poz. 875, poz. 979,...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Dz.U. 2020.694 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 694 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art....

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1666 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 Art....

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Dz.U. 2019.229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 229 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanej dalej „Platformą”, jest...

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1495 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019...

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1881 Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1881 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń osobowych...

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.568 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 548; z 2020 r. poz. 568 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1752 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych...

Ustawa – Prawo przedsiębiorców

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1086 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, poz. 1495; z 2020 r. poz. 424, poz. 1086 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020...

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Dz.U. 2018.650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 650 — w y c i ą...

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1649 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1291, poz. 1495,...

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dz.U. 2018.648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 648 Art. 1. 1. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwany dalej „Rzecznikiem”, stoi na...