zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Prawo pracy - ustawy

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej…

Dz.U. 2019.621 Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej...

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1423 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2206; z 2020 r. poz. 1423 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.78 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 220; z 2021 r. poz....

Ustawa o pracy na morzu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1353 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1353 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) prawa i obowiązki stron stosunku pracy...

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2157 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2232; z 2020 r. poz. 568, poz....

Ustawa o dniach wolnych od pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1920 Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 Art. 1. Dniami wolnymi od pracy są: 1) dni niżej wymienione: a) 1 stycznia...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.669 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 669 Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) przyznawania i wypłaty świadczeń...

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.176 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 176 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego. 2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: 1) bezdomnych realizujących indywidualny...

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.568 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 2151; z 2020 r. poz. 568 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),...

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1969 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 Ostatnia zmiana (Dz. z...

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2009.97.805 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584, Nr 120, poz. 778, z 2009 r. Nr 97,...

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2400 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, poz. 2023, 2369, poz. 2400 Ostatnie zmiany (Dz.U....

Ustawa o związkach zawodowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.263 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 263 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), zaznaczona w tekście na czerwono...

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Dz.U. 1990.54.310 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310 Art. 1. 1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego...

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2400 Ustawa  z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1070, poz. 2400 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400), zaznaczona w tekście na...