Jak rozwinąć firmę dzięki środkom europejskim?

Dowiedz się więcej dziś na spotkaniu informacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

219

Właśnie dziś 05.04.2022 r. odbywa się konferencja „Wsparcie finansowe firm – oferta PARP”, podczas której Agencja przedstawia aktualną ofertę dla przedsiębiorców. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PARP oraz dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego. W wydarzeniu można uczestniczyć stacjonarnie lub online.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Kieleckim Parkiem Technologicznym zapraszają na spotkanie od godziny 10:00 w Kieleckim Parku Technologicznym. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą najbliższe nabory w ramach działań realizowanych przez PARP oraz plany na nową unijną perspektywę finansową, czyli wsparcie, na jakie będą mogli liczyć przedsiębiorcy w najbliższym rozdaniu funduszy.

W spotkaniu  wezmą udział:

  • Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego;
  • Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora w Departamencie Komunikacji i Marketingu PARP;
  • Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji PARP;
  • Adriana Pieszka, ekspert w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Podczas spotkania eksperci omówią w szczególności możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, finansowanego z Programu Polska Wschodnia (POPW). To konkurs mający na celu dofinasowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm, które działają na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć środki m.in. na usługi doradcze związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego czy udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na II kwartał br.

Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzą się więcej o konkursie 2.3.6 „Granty na Eurogranty”, finansowanym z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Przedstawiciel PARP wyjaśni, w jaki sposób starać się o wsparcie w przygotowaniu projektu do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz innych programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Nabór wniosków trwa do 11.08.2022 r.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną również możliwości dla startupów z Programu Polska Wschodnia. Te podmioty, które zgłoszą się do konkursu, będą mogły najpierw rozwijać swój pomysł w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami, by w kolejnym etapie móc go wdrożyć na obszarze jednego z pięciu województw Polski wschodniej.

Dzięki Funduszom Europejskim więcej firm i pracowników ma szanse na skuteczny rozwój kompetencji, poprzedzony diagnozą potrzeb, skutkujący konkretnymi działaniami, umacniającymi pozycję na rynku. Na spotkaniu eksperci poruszą również temat szerokiego spektrum pomocy dostępnej dzięki konkursom finansowanym z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), która  dotyczy m.in. transferu pokoleniowego biznesu, szkoleń podnoszących umiejętności czy kreowania ścieżki rozwoju.

Szczegółowy plan znajduje się na stronie PARP

Źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!