zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Sądownictwo - ustawy

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1909 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1909 Art. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej...

Ustawa o komornikach sądowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1090 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 850, poz. 1090 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), zaznaczone w tekście...

Ustawa o kosztach komorniczych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.210 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 210 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono...

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.480 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1904; z 2022 r. poz. 480 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 480),...

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.872 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2180; z 2022 r. poz. 872 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r....

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.2017 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2017 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaśnięcie...

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.446 Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 446 Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w...

Ustawa o Trybunale Stanu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.762 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 762 Art. 1. 1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub...

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.1422 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1422 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób nawiązania, zakres i zasady ustania...

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2393 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2393 Dział I Organizacja Trybunału Konstytucyjnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Trybunał Konstytucyjny,...

Ustawa – Prawo o prokuraturze

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.655 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 66, poz. 1236, poz. 2052; z 2022 r. poz. 655 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.269 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 269 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków, ustrój i postępowanie...

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.945 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 945 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2018.708 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 708 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2018 r. poz. 416), zaznaczona w tekście...

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.217 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 217 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Krajową Szkołę Sądownictwa i...