zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Podatki - rozporządzenia

Rozp. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Dz.U. 2020.1194 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1194 Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1852 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2525; z 2019 r. poz. 2002; z 2020...

Rozp. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Opracowano na...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Ostatnia zmian Dz.U. 2020.1127 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Dz.U. 2020.563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 563 Na podstawie art. 50 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

Dz.U. 2019.2451 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą...

Rozp. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dz.U. 2019.1380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1380 Na podstawie art. 282b § 5 ustawy...

Rozp. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2487 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Dz.U. 2019.820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Rozp. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. 2019.599 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Rozp. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2019.600 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....

Rozp. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe…

Dz.U. 2018.2050 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. 2018.1301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1301 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.1300 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1300 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. 2017.1752 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz....