zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Podatki - rozporządzenia

Rozp. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dz.U. 2021.2414 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2414 Na podstawie...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2501 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1178, poz. 2501 Ostatnie zmiany...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.881 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2542;...

Rozp. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.703 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.554 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Dz.U. 2020.2458 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2458 Na podstawie art. 14r...

Rozp. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dz.U. 2020.2433 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2433 Na podstawie art. 14b §...

Rozp. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1076 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1194; z 2021 r. poz. 1076 Ostatnie zmiany...

Rozp. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1059 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Opracowano na...

Rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Ostatnia zmian Dz.U. 2020.1127 Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i...

Rozp. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Dz.U. 2020.563 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 563 Na podstawie art. 50 ustawy...

Rozp. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych…

Dz.U. 2019.2451 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą...

Rozp. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Dz.U. 2019.1380 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1380 Na podstawie art. 282b § 5 ustawy...

Rozp. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U. 2018.2487 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 2487 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Dz.U. 2019.820 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r....