Rozp. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

20

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.703

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!