Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów (…) w 2016 r.

770

Ostatnia zmiana Dz.U. 2016.2011 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 2011 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do jednorazowego dodatku pieniężnego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!