zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Podatki - ustawy

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Dz.U. 2019.2200 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa sposób i...

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.626 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 626 Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb...

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1005 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 422, poz. 464, poz. 694, poz. 802, poz. 815, poz. 954, poz....

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1293 Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1293 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej, zwanym...

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1836 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1836 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji...

Ustawa o podatku leśnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.888 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 888 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), zaznaczone w tekście na czerwono...

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 765, poz. 2320 Ostatnia zmiana...

Ustawa o podatku rolnym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.1309 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1256, poz. 1309 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), zaznaczona w tekście...

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1043 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu...

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1626 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 685, poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243, poz....

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.401 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; z 2021 r. poz. 401 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r....

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1666 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 815; z 2021 r. poz. 255, poz. 1666 Ostatnia zmiana (Dz.U. z...

Ustawa o doradztwie podatkowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2320 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 130, poz. 2320 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono...

Ustawa – Ordynacja podatkowa

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 1666), zaznaczona w...