zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Świadczenia i opieka społeczna - ustawy

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1639 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1262, poz. 1493, poz. 1639 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639),...

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Dz.U. 2020.1068 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1068 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość,...

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2020.321 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 321 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do dodatkowego rocznego...

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dz.U. 2019.1818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1818 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady przyjmowania przez gminę programów...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.252 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 2473; z 2020 r. poz....

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Dz.U. 2019.303 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 303 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego...

Ustawa o Funduszu Solidarnościowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1787 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 Art. 1. 1. Fundusz Solidarnościowy, zwany dalej „Funduszem”, ma na celu wsparcie: 1) społeczne, zawodowe,...

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2407 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), zaznaczone w...

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1578 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 319, poz. 1578 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1348 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty...

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Ostatnia zmiana Dz.U. 2014.1199 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 616, poz....

Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.517 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 517 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej...

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1297 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1297 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i...

Ustawa o pomocy społecznej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2473 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818, poz. 2473 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2009.219.1706 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219,...