zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji, w związku z czym każda z nich może podlegać kontroli z punktu widzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą.
Zamieszczone na naszym portalu ustawy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdej ustawie (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów ustawy pogrupowano tematycznie.

Ustawy

Świadczenia i opieka społeczna - ustawy

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Ostatnia zmiana 2021.2447 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 1448; z 2021...

Ustawa o dodatku osłonowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.202 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1, poz. 202 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 202), zaznaczona w tekście...

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dz.U. 2021.2270 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, zwanego dalej...

Ustawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

Dz.U. 2021.2314 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2314 Art....

Ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Dz.U. 2021.432 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 432 Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania...

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1038 Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1038 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie...

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.93 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 93 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania...

Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2105 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1808, poz. 2105 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021...

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dz.U. 2019.1818 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 1818 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady przyjmowania przez gminę programów...

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1006 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1006 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa,...

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1051 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1051 Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i...

Ustawa o Funduszu Solidarnościowym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1787 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2019 r. poz. 1622), zaznaczone w tekście na czerwono...

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2270 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2407; z 2021 r. poz. 1162, poz. 1981, poz. 2270 Ostatnie...

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1255 Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1255 Uznając szczególne zasługi dla Polski tych...

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1744 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty...