Praca zimą – przepisy regulujące pracę przy niskich temperaturach

22

Pomieszczenia pracy Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę w pomieszczeniach pracy wynoszącą minimum: 14º C – dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna; 18º C – dla pomieszczeń, w których…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!