zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP

Rozp. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu

Dz.U. 2022.1209 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1209 Na podstawie art. 42k ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r....

PIP: Mała budowa – duży krok ku bezpieczeństwu 2022

Co trzeci śmiertelny wypadek przy pracy ma miejsce podczas prac budowlanych, a wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że najwięcej zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych występuje na małych budowach. W trosce o zdrowie i życie ludzkie, Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna pierwszą, z dwóch zaplanowanych na ten...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych...

Rozp. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium RP

Dz.U. 2022.734 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 734 Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o...

Menu praca