zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP

Rozp. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju

Dz.U. 2020.1557 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1557 Na podstawie art. 42d ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach...

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka, może nieodpłatnie otrzymać leki z tej listy. W ramach wrześniowej listy leków refundowanych Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszą listę leków, które będą dostępne bezpłatnie dla kobiet w...

BHP podczas eksploatacji maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – zmiany w przepisach

W dniu 11 września br. wchodzą w życie, z kilkoma wyjątkami, zmiany w przepisach rozp. MG z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018...

Rozp. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Dz.U. 2020.1395 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1395 Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z...

Bezpiecznie w szkole, bezpiecznie w pracy

Program „Bezpiecznie w szkole” i dodatkowe działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie pandemii były tematem czwartkowej konferencji prasowej z udziałem minister Marleny Maląg. Tematem przewodnim spotkania z dziennikarzami był program „Bezpiecznie w szkole” i dodatkowe działania Państwowej Inspekcji...

Menu praca