zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Planowane zmiany odnoszą się do zapisów rozp. MZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do...

Od 1 kwietnia 2021 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych

Od 01.04.2021 r. wzrośnie wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy...

Prawo budowlane – od lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa budowlanego dotyczące uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Zapisy odnoszące się do powyższych kwestii zostały zawarte w ust. 3-5 art. 53a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz....

Rozp. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.341 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 341 Na podstawie art. 6h ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz....

Efektywna praca? Ponad 2 godziny spędzamy na smartfonie

Respondenci ankiety dotyczącej cyfrowego bezpieczeństwa w miejscu pracy przeprowadzonej przez Screen Education przyznali, że nie pracują 8 godzin efektywnie. Nawet 2,5 godziny dnia roboczego spędzają używając smartfonów do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Smartfon w zasięgu wzroku przeszkadza zwłaszcza w trakcie pracy zdalnej,...

Menu praca