zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

BHP

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Dz.U. 2021.2374 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 2374 Na podstawie art. 7e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza...

Substancje chemiczne, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 grudnia 2021 roku pod pozycją 2235 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 03.11.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MZ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych...

GUS: wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zgłoszono 43600 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 8,6% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,96 do 3,23. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł...

PIP: Plan kontroli inspekcji na 2022 rok

Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 30 tys. podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych uczniów, studentów i innych. Uzupełnieniem tej formy działalności mają być porady prawne, o które z roku na rok...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Dnia 8 września 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym dokumencie – dyrektyw odpowiednich uprawnionych...

Menu praca