zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert ubezpieczenia

Ekspert ubezpieczenia: Likwidacja szkody komunikacyjnej

„Miałem kolizję komunikacyjną, kierowca tira wpadł w poślizg i uderzył w tył mojego samochodu. Jego ubezpieczyciel (PZU) na podstawie 5 zdjęć zrobionych i przesłanych przeze mnie dokonał kalkulacji na kwotę 3.925,81 zł i przelał te środki na moje konto w ciągu 48h od kolizji....

Delegowanie pracowników budowlanych do Belgii

„Czy wyliczenie 13 pensji ma być na zasadzie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, czy średniego z okresu 6, czy np. 12 miesięcy pracy? Jakie są zasady wyliczania w przepisach?” Jak mniema Autor, Czytelnik w swoim pytaniu ma na myśli ustalenie tzw. „trzynastki” dla pracowników budowlanych celem...

Ubezpieczenia i analiza potrzeb Klientów

„Jako multiagent ubezpieczeniowy jestem obowiązana przeprowadzać analizę potrzeb zawierając umowę ubezpieczenia, druk taki posiadam, ale chciałabym go przeanalizować, czy jest poprawny?” Obowiązek przeprowadzania przez dystrybutora ubezpieczeń (np. agenta lub brokera ubezpieczeniowego) badania potrzeb ubezpieczonego ma za zadanie umożliwić potencjalnemu klientowi podjęcie racjonalnej decyzji co do...

Leasing i odszkodowanie AC, a VAT

„Spółka jest leasingobiorcą ciągnika rolniczego, w którym została wybita szyba. Szkoda została zgłoszona z ubezpieczenia Autocasco. Ubezpieczyciel zapłacił za szkodę do leasingu (formalnemu właścicielowi pojazdu) wartość netto faktury za naprawę. Obecnie firma, która dokonała naprawy i wystawiła fakturę zwraca się do leasingobiorcy o zapłatę...

PPK a umowa zlecenie z własnym pracownikiem

„Czy od umowy zlecenia z własnym pracownikiem należy potrącać składki na PPK? Czy pracownik, mimo złożonej deklaracji o potrącaniu składek na PPK z wynagrodzenia, może zrezygnować z potrącania składek na PPK z umowy zlecenia?” Odpowiadając na pytanie Czytelnika, w ocenie Autora dla pracownika, który jest...

Menu podatki