zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert ubezpieczenia

Komunikacyjne polisy ubezpieczeniowe i problem z odszkodowaniem

„TU odmawia mi zwrotu kosztów za wynajem pojazdu zastępczego powołując się na art. 361 K.c. Wypłaty odszkodowania jeszcze nie otrzymałam jedynie decyzję o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej 23.03.2021 r. Towarzystwo daje pojazd zastępczy mi od tego czasu plus 7 dni tj. do 30.03.2021 r....

Płatnik składek ZUS i korekta umowy zlecenie

„Zleceniodawca zawarł w styczniu umowę zlecenie ze zleceniobiorcą zgłaszając go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tak wyliczył umowę zlecenia. W kwietniu okazało się, że powinny być naliczone składki emerytalno- rentowe od tej umowy. Zleceniodawca dokonał korekty w ZUS. Czy rozliczając się ze zleceniobiorcą powinien...

Odpowiedzialność ubezpieczycieli za szkody majątkowe

"W związku z tym, bo mamy ubezpieczenie OC firmy w Compensie, to Compensa wypłaciła odszkodowanie w wysokości około 2.400 zł i potem przyszło pismo z Warty, że mamy zapłacić 2.425,34 zł odszkodowania za zalanie. Odpisaliśmy, że już Compensa zapłaciła i poprosiliśmy o wyjaśnienie o...

Pracodawcy i zaległe składki ZUS

„Zleceniodawca X w 2016 r. zatrudnił zleceniobiorcę na umowę zlecenie. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest oskładkowane, dlatego też od umowy zlecenie nie były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie okazało się, że ten zleceniodawca Y w niektórych miesiącach wypłacał zleceniobiorcy...

Przedsiębiorcy i zaskarżenie decyzji organu rentowego

„Składałem wniosek o umorzenie zaległości do ZUS, ale mi ciągle odpowiadają, że nie umorzą. W 2002 r. burmistrz zamówił remont i sporo prac dodatkowych. Ja remontowałem  szkołę podstawową. Popadłem w zadłużenie w stosunku do US i ZUS. Urząd skarbowy rozłożył mi na raty i wpisał hipotekę przymusową. Nie miałem wówczas pieniędzy na wypłaty, więc pożyczyłem, ale na ZUS i US nie starczyło. Ludziom popłaciłem. Miałem wszystkie  dokumenty tych prac dodatkowych. Myślałem, że burmistrz miasta - osoba zaufania publicznego mnie nie oszuka. Czuję się oszukany przez Państwo, raz mnie oszukał urzędnik, a potem drugi...

Menu podatki