zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert ubezpieczenia

Epidemia: Kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem?

Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać ... (...) rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat...

Wyższe świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z ...(...) art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Na tej podstawie 01.01.2022 r. wejdzie w życie...

Ubezpieczenia komunikacyjne i problemy z wypłatą odszkodowań

„Jestem leasingobiorcą auta. Wykupiłem pełne ubezpieczenie AC i OC. Ubezpieczyciel nie chce płacić za szkodę. Czy na drogę sądową mogę wystąpić samodzielnie, czy tylko za pośrednictwem Leasingodawcy? Mam upoważnienie leasingodawcy do reprezentowania go wobec ubezpieczyciela i zgodę na wypłatę odszkodowania na moje konto. Wypłata...

Ubezpieczenia społeczne: Skrócenie zasiłku chorobowego o połowę

W dniu 18.09.2021 r. weszła w życie ustawa z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania...

Obowiązek alimentacyjny i egzekucja należności

„W chwili obecnej była małżonka nie wpłaca żadnej kwoty z tytułu alimentów, od samego początku tj. 28.02.2020 r. do dnia dzisiejszego. Ponadto kwota 300 zł jest kwotą małą, gdyż dziecko rośnie ma 12 lat i potrzeby takie jak edukacja, korepetycje, nie wliczając kosztów utrzymania...

Menu podatki