zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert ubezpieczenia

Tag: Ekspert ubezpieczenia

„Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. na emeryturze - działalność założona 20 marca. Czy może starać się o umorzenie składki zdrowotnej ZUS? Do tego już zapłacił za marzec i kwiecień.” Na początek należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 8 ust. 6...
Jakie składki zostały objęte zwolnieniem? Zwolnienie obejmuje ... (...) składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Kogo dotyczy zwolnienie? Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS należy: wykonywać pozarolniczą działalność przed dniem...
Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy (pip.gov.pl) dostępne są wyjaśnienia dla pracodawców w związku z koronawirusem, które mogą być przydatne również dla pracowników szkół, przedszkoli i placówek. Na pytanie; czy pracownik może odmówić pracodawcy wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze...
„Czy będąc twórcą lub artystą należę faktycznie do grupy wolnych zawodów? Czy mogę korzystać od lutego 2020 r. z małego ZUS Plus? A np. radca prawny czy adwokat mimo iż należą do wolnych zawodów i którzy w istocie wykonują...
„Czy osoba przebywająca w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy typu D (dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem) może mieć przyznane dodatkowo SUO? Na zaświadczeniu lekarza psychiatry jest wskazanie na dodatkowe, oprócz ŚDS, 12 godzin tygodniowo, w ramach których...
„Czy podopieczny ze znacznym stopniem niepełnosprawności chory na autyzm (mężczyzna, ur. w 1996 r.), który od 16.12.2019 r. uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w miejscowości X (gmina Y) może mieć przyznane przez M-GOPS w 2020 r. usługi...
Terminem wolny zawód posługuje się m.in. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Ostatnio w kontekście składek ZUS od przychodu pojawia się wiele takich pytań i w tym opracowaniu postaram się na nie odpowiedzieć. Wolny zawód, twórca i artysta według ZUS Przepisy ustawy o systemie...
Posłowie zajęli się ostatnio projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. "Zakładamy, że IKE staną się dla Polaków powszechnym instrumentem oszczędzania na emeryturę. Łącznie z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi...
„Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego mam obowiązek zapisać się w BDO?” Rejestr BDO jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on integralną część systemu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz...
„Czy pracownikowi, któremu skończyła się umowa na czas określony i nie została przedłużona będzie mieć pełne ubezpieczenie zdrowotne przez 30 dni, czy aby być ubezpieczonym musi zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?” Na podstawie ... (...) art. 66 ust. 1 pkt...