zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert ubezpieczenia

Tag: Ekspert ubezpieczenia

Od stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu zlikwidowano możliwość odliczenia jakiejkolwiek części składki zdrowotnej od podatku (do tej pory odliczaniu od podatku podlegała większa część zapłaconej składki zdrowotnej). Wysokość składki będzie natomiast zależała od metody rozliczenia podatku dochodowego stosowanej...
„Zasiłek ciążowy. Moja siostra prowadzi działalność gospodarczą od ponad 5 lat. Opłacała składki zdrowotne, społeczne, chorobowe i zdrowotne, najpierw na tzw. Małym ZUS-ie, następnie po 2 latach, przeszła na duży ZUS, następnie skorzystała ze zniżki i opłacała składki tzw....
„Czy becikowe oraz kosiniakowe należy się każdej kobiecie, która wychowuje samotnie dziecko? O jakie zasiłki/zapomogi może starać się kobieta, która samotnie wychowuje dziecko?” Jeśli idzie o becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu ... (...) urodzenia się żywego dziecka. Zasady...
„Jestem właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i niestety choruję, jestem na zwolnieniu lekarskim od 10.12.2021 r. i mam zaplanowaną operację kręgosłupa na maj 2022 r. Teraz mój mąż jest moim pełnomocnikiem, czyli wystawia faktury, reprezentuje mnie w urzędach, podpisuje dokumenty...
„Czy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się miesięcznie spisami towarów składkę zdrowotną będzie płacił od dochodu jaki wyjdzie mu po rozliczeniu spisów? Bo od takiego dochodu płaci podatek. Proszę podać gdzie mogę to znaleźć? Czy jak autohandel rozlicza się...
Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać ... (...) rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem...
Zgodnie z ...(...) art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej przeprowadzanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Na tej podstawie...
„Jestem leasingobiorcą auta. Wykupiłem pełne ubezpieczenie AC i OC. Ubezpieczyciel nie chce płacić za szkodę. Czy na drogę sądową mogę wystąpić samodzielnie, czy tylko za pośrednictwem Leasingodawcy? Mam upoważnienie leasingodawcy do reprezentowania go wobec ubezpieczyciela i zgodę na wypłatę...
W dniu 18.09.2021 r. weszła w życie ustawa z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i...
„W chwili obecnej była małżonka nie wpłaca żadnej kwoty z tytułu alimentów, od samego początku tj. 28.02.2020 r. do dnia dzisiejszego. Ponadto kwota 300 zł jest kwotą małą, gdyż dziecko rośnie ma 12 lat i potrzeby takie jak edukacja,...