zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert firma

Tag: Ekspert firma

Umowa najmu nieruchomości (wzór)

„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Państwa telemarketerem, przesyłam załącznik z naszą umową (projekt). Bardzo proszę o wgląd do naszej umowy pod względem prawnym, czy treść jest odpowiednia, czy proponuje Pan/Pani nanieść ewentualne zmiany? Co jeszcze należałoby zawrzeć? Zajmujemy...
„Czy w przypadku wykonywania prac ziemnych u klienta, który nie posiada odpowiednich map na których powinny być zaznaczone przyłącza (gaz, prąd, woda, światłowód itp.) i deklaruje że takich przyłączy w miejscu wykonywania prac ziemnych nie ma, to czy możemy...
„Zajmujemy się najmem krótkoterminowym. Co w przypadku, kiedy Gość zarezerwuje termin odległy np. kilka miesięcy na przód, wpłacając nam zadatek, kiedy dostęp do turystyki zostaje nagle zamknięty i nie będzie możliwy pobyt w tym terminie? Czy taki Klient ma...
„Chcę otworzyć nową spółkę z o.o. która będzie się zajmować kształceniem dzieci w wieku 6-15 lat na zajęciach pozaszkolnych w dziedzinie programowania, robotyki, modelowania 3D. Początkowo będą to zajęcia online, docelowo również stacjonarne. Co zrobić, by skorzystać ze zwolnienia...
„Pracodawca zatrudnia pracownika na stanowisko dyrektora zarządzającego, czy na takim stanowisku pracownik ma obowiązek podpisywania listy (w regulaminie pracy jest zapisany taki obowiązek), i czy dla pracownika na takim stanowisku należy prowadzić comiesięczną ewidencję czasu pracy z wyszczególnieniem godzin...
Wraz z nowelizacją kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn. 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw), ustawodawca wprowadził nowy rodzaj spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Zgodnie z komunikatem sejmu, ma ona „ułatwić podejmowanie...
„Nadleśniczy corocznie ustala pracownikom ilość kilometrów i płaci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Corocznie ta kilometrówka jest ustalana - zgodnie z PUZP - z zakładową organizacją związkową. W tym roku jednak nadleśniczy...
Obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych koncentrujących się na dużych podmiotach gospodarczych. I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jest właściwy dla takich podmiotów jak: Podatkowe grupy kapitałowe oraz...
„Czy będąc związanym z firmą, dla której świadczę m.in. usługi doradztwa handlowego, kontraktem managerskim mogę mieć w nim zawarte prawo do urlopu?” Na początek należy zaakcentować czym jest kontrakt menedżerski oraz czy ma związek z prawem pracy. Zgodnie z definicją zawartą...
„Czy w okresie po 28.12.2020 r. jest możliwe bezpłatne użyczenie budynków mieszkalnych/domków letniskowych znajomym w trakcie zawieszonej działalności gospodarczej? Jeżeli tak, to czy są jakieś limity co do ilości domków pod użyczenie i ilości osób?” Umowa użyczenia należy do kategorii...