zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Projekty aktów prawnych

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Dnia 8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez...

Nowela prawa oświatowego i wzmocnienie kuratoriów

Pomimo wielu kontrowersji i wątpliwości, jakie zgromadziły się wokół zaproponowanych w niej rozwiązań, ... (...) ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw została 13.01.2022 r. przyjęta przez sejm różnicą kilkunastu głosów. Teraz nowelizacja, która ma wzmocnić kompetencje...

Dotacja podręcznikowa – projekt przepisów

W resorcie edukacji trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym udzielania dotacji celowej na ... (...) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. Maksymalny tegoroczny limit wydatków budżetu państwa na ten cel to 273 mln zł. Dotacje celowe...

MEiN wzmacnia rolę kuratora oświaty

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z jej założeniami wzmocniona zostanie rola kuratorów oświaty. Zmienione będą także zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się...

Szkoły pomoc dla uczniów na lata 2022–2024

Rada Ministrów skierowała do konsultacji i uzgodnień projekt przepisów określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom z rodzin, które ucierpiały i poniosły straty na skutek wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub...

Rząd przyjął nowelizację zwiększającą uprawnienia kuratorów oświaty

Przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, którego celem jest wzmocnienie roli kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zyskał akceptację Rady Ministrów. Jeżeli ustawę uchwali parlament, nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia...

Uwaga dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie odniósł się do rządowych planów wprowadzenia przepisów dodatkowo dyscyplinujących dyrektorów szkół i ... (...) placówek oświatowo-wychowawczych. Chodzi o zmiany trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przewidujące odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie...

Szkoły i dyrektorzy w garści kuratora oświaty?

Projekt MEiN daje nadmierne kompetencje kuratorom oświaty – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje do resortu o odstąpienie od prac nad tymi zmianami. Chodzi o roboczą wersję projektu ustawy, która zawiera rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. „W związku z ... (...)...

Nowe przepisy ważnych rozporządzeń MEiN

MEiN przygotował pakiet nowelizacji wprowadzający zmiany w ... (...) trzech rozporządzeniach: MEN z dn. 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym...

Nowości na kolejny rok szkolny

Gotowe są już projekty przepisów umożliwiających prowadzenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w sposób zdalny także od 1 września 2021 r., czyli przez cały następny rok szkolny. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia MEN z dn. 09.08.2017 r. w...

Najnowsze

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało...

Ponad 270 tysięcy obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już ponad 270 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury.  Od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia...

Popularne