zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Projekty aktów prawnych

Szkoły pomoc dla uczniów na lata 2022–2024

Rada Ministrów skierowała do konsultacji i uzgodnień projekt przepisów określających szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom z rodzin, które ucierpiały i poniosły straty na skutek wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub...

Rząd przyjął nowelizację zwiększającą uprawnienia kuratorów oświaty

Przygotowany przez MEiN projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, którego celem jest wzmocnienie roli kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zyskał akceptację Rady Ministrów. Jeżeli ustawę uchwali parlament, nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia...

Uwaga dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Rzecznik Praw Obywatelskich krytycznie odniósł się do rządowych planów wprowadzenia przepisów dodatkowo dyscyplinujących dyrektorów szkół i ... (...) placówek oświatowo-wychowawczych. Chodzi o zmiany trzech ustaw związanych z edukacją i opieką nad dziećmi przewidujące odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie...

Szkoły i dyrektorzy w garści kuratora oświaty?

Projekt MEiN daje nadmierne kompetencje kuratorom oświaty – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i apeluje do resortu o odstąpienie od prac nad tymi zmianami. Chodzi o roboczą wersję projektu ustawy, która zawiera rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. „W związku z ... (...)...

Nowe przepisy ważnych rozporządzeń MEiN

MEiN przygotował pakiet nowelizacji wprowadzający zmiany w ... (...) trzech rozporządzeniach: MEN z dn. 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym...

Nowości na kolejny rok szkolny

Gotowe są już projekty przepisów umożliwiających prowadzenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania w sposób zdalny także od 1 września 2021 r., czyli przez cały następny rok szkolny. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia MEN z dn. 09.08.2017 r. w...

Oświata polonijna: Wypoczynek dzieci i skierowanie do pracy

Szykują się zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 25.05.2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci...

MEiN: Większy katalog kursów kwalifikacyjnych

Resort edukacji planuje rozszerzyć katalog kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli. MEiN chce, aby placówki te przygotowywały do pracy również nauczycieli WDŻ, czyli wychowania życia w rodzinie. Opublikowany projekt nowelizacji rozp. MEN z dn. 28.05.2019 r. w sprawie placówek...

Druki szkolne lepiej chronione

Resort edukacji przygotowuje zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, ze zm.). Powodów nowelizacji jest kilka – m.in. wymogi dotyczące zabezpieczeń dokumentów publicznych przed...

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – planowane zmiany

MEiN przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Nowelizacja rozporządzenia obowiązującego bez zmian od 2011 r. wynika z konieczności dostosowania go do aktualnego stanu prawnego w zakresie danych...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne