zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Projekty aktów prawnych

Druki szkolne lepiej chronione

Resort edukacji przygotowuje zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 27.08.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, ze zm.). Powodów nowelizacji jest kilka – m.in. wymogi dotyczące zabezpieczeń dokumentów publicznych przed...

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – planowane zmiany

MEiN przygotowało projekt nowelizacji przepisów dotyczących szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Nowelizacja rozporządzenia obowiązującego bez zmian od 2011 r. wynika z konieczności dostosowania go do aktualnego stanu prawnego w zakresie danych...

Posłowie chcą ratować uczniowską spółdzielczość

Zdaniem jego autorów przepisy, na podstawie których dziś działają tego typu inicjatywy, krępują młodą przedsiębiorczość – zostały ukształtowane jeszcze w latach 80. XX wieku i są dalece nieadekwatne do możliwości, które dają dziś gospodarka i dynamiczny rynek. Rozwiązanie? Trzeba...

MEiN: Wolne uczelnie, wolna edukacja akademicka

Poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni to główne założenia przedstawionego dziś Pakietu Wolności Akademickiej. Umocnienie wolności słowa, badań i nauczania Podczas środowej konferencji minister...

Psycholog w każdej szkole – tego chcą też uczniowie. Dlaczego?

W obecnym stanie prawnym decyzje dotyczące zatrudniania w szkołach specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapadają na poziomie lokalnym. To dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym decydują, czy w danej szkole lub placówce znajdzie się etat dla psychologa. Uczniowie...

MEiN: Resort proponuje podział subwencji na 2021 rok

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało już do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Tak jak dotychczas, co roku wydawane przepisy dotyczące podziału środków na realizację zadań oświatowych...

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela już w sejmie

W październiku do sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (i kilku innych ustaw), zawierający głównie zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Projekt ma usprawnić prowadzenie postępowań dyscyplinarnych...

Awans zawodowy nauczycieli poza granicami kraju

Od 01.01.2021 r. nauczyciele szkół za granicą będą mogli przystępować do awansu zawodowego – i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela – ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień przepisy wykonawcze...

Karta Nauczyciela – rządowy projekt zmian

Dnia 29.06.2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji upubliczniony został ... (...) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, modyfikujący poza KN także u.s.o. i u.P.o. Jego głównym celem ma być – jak podaje projektodawca – udoskonalenie...

Będzie nowa Karta Nauczyciela. Znamy projekt ustawy

Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej...

Najnowsze

MF: Polski Ład przyciągnie strategicznych inwestorów

MF informuje: Już w przyszłym roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów stanie się wizytówką...

Premier: Polski Ład to solidność, wiarygodność i rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy w Polsce

Premier odwiedził w poniedziałek przedsiębiorstwo wielobranżowe Wikrusz, która wytwarza m.in. beton, prefabrykaty betonowe; wykonuje także roboty ziemne...

Witucki: trzeba wzmocnić inwestycje krajowych prywatnych firm

Kierujący Konfederacją Lewiatan podczas poniedziałkowego Europejskiego Kongresu Finansowego Online 2021 podkreślił, że mimo trudnych i wymagających miesięcy...

Popularne

Przedsiębiorcy: Przetargi i wzrost cen materiałów budowlanych

„Po wygranym przetargu, z przedłużeniem okresu związania ofertą, wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, Zamawiający zwlekał z podpisaniem umowy, a w międzyczasie materiały budowlane poszybowały z...

Spółki: Kary umowne, a KUP

„Spółka podpisała jako podwykonawca umowę na odśnieżanie ulic. Jednakże silne opady śniegu i nieprzewidziane sytuacje (awarie sprzętu, brak możliwości zakupu soli drogowej itp.) spowodowały...

Rozp. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1061 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków...

Samorządy i rozliczenie dowozu uczniów do szkół

Gmina, uwzględniając lokalne uwarunkowania występujące na swoim obszarze, najtrafniej jest w stanie określić przysługującą rodzicom wysokość zwrotu realnie poniesionych kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do...