zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Projekty aktów prawnych

Psycholog w każdej szkole – tego chcą też uczniowie. Dlaczego?

W obecnym stanie prawnym decyzje dotyczące zatrudniania w szkołach specjalistów zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapadają na poziomie lokalnym. To dyrektorzy szkół wraz z organem prowadzącym decydują, czy w danej szkole lub placówce znajdzie się etat dla psychologa. Uczniowie...

MEiN: Resort proponuje podział subwencji na 2021 rok

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało już do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021. Tak jak dotychczas, co roku wydawane przepisy dotyczące podziału środków na realizację zadań oświatowych...

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela już w sejmie

W październiku do sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela (i kilku innych ustaw), zawierający głównie zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Projekt ma usprawnić prowadzenie postępowań dyscyplinarnych...

Awans zawodowy nauczycieli poza granicami kraju

Od 01.01.2021 r. nauczyciele szkół za granicą będą mogli przystępować do awansu zawodowego – i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela – ubiegać się o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego. Resort edukacji skierował do konsultacji i uzgodnień przepisy wykonawcze...

Karta Nauczyciela – rządowy projekt zmian

Dnia 29.06.2020 r. w Rządowym Centrum Legislacji upubliczniony został ... (...) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, modyfikujący poza KN także u.s.o. i u.P.o. Jego głównym celem ma być – jak podaje projektodawca – udoskonalenie...

Będzie nowa Karta Nauczyciela. Znamy projekt ustawy

Zgodnie z zapowiedziami do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został we wtorek, 30 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w szczególności udoskonalenia dotychczasowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej...

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Nowelizacja dotyczy zatem rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego...

Oświata: Nagrody dla nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt z dn. 17.12.2019 r. rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. Zgodnie z obecną treścią § 6 pkt 1 i 2 rozporządzenia wniosek o przyznanie nagrody...

Kuratorzy sami będą mogli nagradzać nauczycieli

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia, według którego kuratorzy oświaty i organy nadzorujące pedagogów będą mogli według własnego uznania nagradzać nauczycieli. Dotychczas, to dyrektor szkoły składał wniosek o przyznanie nagrody. Z kolei o nagrodę dla...

Szkoły: Dotacja podręcznikowa 2020 – Nowe wzory formularzy

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. Projekt ten jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy o finansowaniu...

Najnowsze

GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli: wykreślono zapisy o kwarantannie

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Wykreślono z nich zapisy, że do placówek nie mogą...

Premier: ulgi w komunikacji, dwa dni wolne w pracy, pakiet konsultacji medycznych dla oddających osocze

Osocze ozdrowieńca to na tym etapie walki z pandemią lek ratujący życie - powiedział premier Mateusz Morawiecki....

MRPiT przygotowało poradnik dla przedsiębiorców wz. z brexitem

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało poradnik dla przedsiębiorcy dotyczący zasad współpracy z Wielką Brytanią od 1...

Popularne

Czy przysługuje mi 13 pensja?

Pracuję w urzędzie wojewódzkim od kwietnia tego roku. Czy będzie mi przysługiwała trzynastka i w jakiej wysokości? Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługuje pracownikom...

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2048 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w...

Rozp. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej...

Ustawa o Funduszu Medycznym

Dz.U. 2020.1875 Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1875 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) działania Funduszu...