Przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

557

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych została odrębnie uregulowana, ze względu na specyfikę pracy chronionej, w ustawie z  dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!