Finansowanie przez PFRON działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych

473

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy Zwrot kosztów adaptacji istniejącego lub tworzonego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej regulują przepisy: 26 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej” oraz MPiPS z dnia 23.12.2014…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!