Finansowanie przez PFRON działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych

525

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy Zwrot kosztów adaptacji istniejącego lub tworzonego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej regulują przepisy: 26 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 573), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej” oraz MPiPS z dnia 23.12.2014 r. w sprawie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!