Obowiązki oraz uprawnienia pracodawców związane z dokonywaniem wpłat na PFRON

679

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nakłada na pracodawców, w tym także z sektora publicznego, określone obowiązki w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako „PFRON”). Polegają one na uiszczaniu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!