zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Wskaźniki

Miesięczne limity ryczałtów samochodowych

Miesięczny limit w km Samochód osobowy - pojemność skokowa do 900cm3 Samochód osobowy - pojemność skokowa pow. 900cm3 Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* 100 52,14 zł 2,37 zł 83,58 zł 3,80 zł 150 78,21 zł 3,56 zł 125,37 zł 5,70 zł 200 104,28 zł 4,74 zł 167,16 zł 7,60 zł 250 130,35 zł 5,93 zł 208,95 zł 9,50 zł 300 156,42 zł 7,11 zł 250,74 zł 11,40...

Diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju

Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt na dojazd 30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł Podstawa prawna: rozp. MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167). Podane stawki obowiązują od...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 176 2,56 zł luty 160 2,81 zł marzec 168 2,68 zł kwiecień 168 2,68 zł maj 168 2,68 zł czerwiec 152 2,96 zł lipiec 184 2,45 zł sierpień 168 2,68 zł wrzesień 168 2,68 zł październik 184 2,45 zł listopad 152 2,96 zł grudzień 160 2,81 zł

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego w 2019 roku

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2019 r. 1941,52 zł

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2019 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 558,08 zł 131,76 zł rentowa 8,00% 228,72 zł 54,00 zł wypadkowa2) 1,67% 47,75 zł 11,27 zł chorobowa3) 2,45% 70,05 zł 16,54 zł zdrowotna4) 9,00% 342,32 zł 342,32 zł FP5) 2,45% 70,05 zł 0,00 zł łacznie – 1316,97 zł 555,89 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1 246,92 zł 539,35 zł 1) podmioty uprawnione do stosowania obniżonej podstawy – wymienione w art. 18a s.u.s. 2)...

Dodatki do zasiłku rodzinnego od 1.11.2018 r.

Dodatek Sposób wypłacania Wysokość z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1 000,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem - w okresie korzystania z urlopu wychowawczego miesięcznie 400,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie 193,00 zł na dziecko1) 273,00 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności2) z...

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2018 r.

Zasiłek Wysokość zasiłku na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat 95,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz. 1497.

Limit przeciętnego miesięcznego dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (od 1.11.2018 r.)

Limit Wysokość Ograniczenie podstawowe 674,00 zł Ograniczenie obowiązujące w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz. 1497.

Zasiłek pogrzebowy

Okres obowiązywania Wysokość od 01.03.2011 4 000,00 zł od 01.12.2010 do 28.02.2011 6 406,16 zł od 01.09.2010 do 30.11.2010 6 395,70 zł od 01.06.2010 do 31.08.2010 6 632,76 zł od 01.03.2010 do 31.05.2010 6 487,20 zł od 01.12.2009 do 28.02.2010 6 227,72 zł

Najnowsze

MEiN: Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zainaugurował dziś działalność pierwszej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności ‒ SOWA. Jeszcze w...

Polacy nie dostają pieniędzy za nadgodziny – raport ADP

Z badania ADP „Workforce View 2020” wynika, że coraz więcej polskich pracowników boryka się z problemem bezpłatnych nadgodzin. Aż...

Ulga abolicyjna w PIT – objaśnienia podatkowe

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. _________________________________________ Ulga abolicyjna, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób...

Popularne

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 16.09.2021 r. —...

Ustawa – Prawo zamówień publicznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598 Ostatnie zmiany (Dz.U. z...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1598 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1630 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....