Limit przeciętnego miesięcznego dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (od 1.11.2018 r.)

569

Limit Wysokość Ograniczenie podstawowe 674,00 zł Ograniczenie obowiązujące w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz. 1497….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!