Centrum usług wspólnych – nowa instytucja w administracji samorządowej

413

„Na jakiej podstawie działa centrum usług wspólnych, jaka jest celowość takiej instytucji i kto może nią kierować?”

Centrum usług wspólnych (CUW) to instytucja wprowadzona ustawą z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), mająca – w zamierzeniu ustawodawcy – usprawnić pracę samorządów i obniżyć koszty ich funkcjonowania, m.in. poprzez lepsze wykorzystanie zasobów j.s.t. (pracowników, pieniędzy, majątku). Podstawą prawną tworzenia CUW są …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!